BẢN TIN SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 10/2023

Công đoàn PVTrans tổ chức “Đêm hội Trăng rằm 2023”

Tết Trung thu không chỉ đơn thuần là một ngày để trẻ em vui chơi, mà còn là một ngày quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt. Đây là dịp để khơi dậy tình cảm gia đình và tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ. Qua Trung thu, mọi người cùng nhìn lại quá khứ, đón nhận tương lai và trân trọng những giá trị gia đình, tình yêu và sự đoàn kết.

CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM: Không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Đồng hành với Tập đoàn trong hành trình để văn hóa thấm sâu vào mỗi người lao động ngành Dầu khí và nhằm tạo cơ hội cho đoàn viên, người lao động vừa là chủ thể hưởng thụ các giá trị văn hóa, vừa là chủ thể sáng tạo văn hóa, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã triển khai mô hình “Tuần lễ Văn hóa Dầu khí” trong suốt 3 nhiệm kỳ qua với nhiều hoạt động góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa những định hướng về phát triển con người và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Đồng hành cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững

“Đổi mới mạnh mẽ hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chuyên nghiệp, tập trung chăm lo, nâng cao phúc lợi đoàn viên, tạo động lực cho người lao động Dầu khí phát huy trí tuệ, khát vọng, chuyên nghiệp, sáng tạo, nghĩa tình, góp phần cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành Tập đoàn Năng lượng hàng đầu quốc gia và khu vực”. Đó là mục tiêu đặt ra của Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong Đại hội lần thứ VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 9/2023

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2023

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 07/2023

Đại hội Công đoàn PVTrans lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028: Tiến bước vì người lao động

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VII CĐ DKVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; được sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, CĐ DKVN, ngày 7/7/2023, tại TP HCM, Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 được long trọng tổ chức.

Đảng bộ PVTrans tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chương trình công tác số 06-CTr/ĐUVTDK ngày 08/7/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác năm 2023 số 20-CTr/ĐUVTDK ngày 13/12/2022 của Đảng ủy Tổng công ty; Kế hoạch số 390-KH/ĐU ngày 12/5/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Kế hoạch số 08 – KH/ĐUVTDK ngày 25/05/2023 của Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, sáng ngày 28/06/2023, tại Trụ sở Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu chủ yếu đến hết nhiệm kỳ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Công đoàn PVTrans: Không ngừng đổi mới nhờ nâng cao chất lượng, huy động mọi nguồn lực

Năm 2023, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) bước sang năm thứ 21, tiếp tục trên hành trình vượt sóng, vươn ra biển lớn với những mục tiêu, kế hoạch bứt phá và quyết tâm giữ vững vị thế là Tổng công ty vận tải biển hàng đầu Việt Nam. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn PVTrans đã tạo ra những chuyển biến tích cực, tạo môi trường làm việc thân thiện,  thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Tổng công ty.

Đang tải... Tải thêm...