Đề cương tuyên truyền kết quả Hội nghị BCH TW Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Tài liệu sinh hoạt Tháng 6

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 137 năm ngày quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2023)

Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 5/2023

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 04/2023

Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 3 năm 2023

Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"

Ngày 2/2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành công văn số 93-HD/BTGTW ngày 1/2/2023 về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023). Xin giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

Đang tải... Tải thêm...