Công tác tuyên giáo, truyền thông song hành cùng Tập đoàn và người lao động

Hôm nay vừa tròn 92 năm Ngày Truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022). 92 năm qua, các thế hệ những người làm công tác tuyên giáo tự hào được ví như những hạt giống đỏ, cánh tay đắc lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.