Công đoàn Hóa chất ngành Dầu khí Hàn Quốc thăm và làm việc với Công đoàn PVTrans

Giao lưu về kinh nghiệm, chia sẻ các thông tin hữu ích để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, ngày 24/11/2023 tại trụ sở Tổng công ty PVTrans, Công đoàn Hóa chất ngành Dầu khí Hàn Quốc (FKCUOSC) đã có buổi trao đổi với Công đoàn PVTrans.