Quản lý tốt mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV), đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tổ chức Tháng Hành động về ATVSLĐ, Hội thi ATVSLĐ... là những hoạt động thiết thực của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) góp phần bảo đảm an toàn, sức khỏe của người lao động dầu khí.

Trong nhiều năm qua, việc quản lý hoạt động mạng lưới ATVSV tại các cấp doanh nghiệp (DN) trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) luôn được CĐ DKVN coi trọng, tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các sự cố, nguy cơ đến công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN), vệ sinh môi trường, sức khỏe của người lao động.Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất


Hiện nay, toàn PVN có trên 4.000 ATVSV được quản lý hoạt động. Trong quá trình hoạt động, đội ngũ ATVSV phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, thực hiện các quy định ATVSLĐ-PCCN, đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn, môi trường tại DN.
Công đoàn các cấp trong PVN chú trọng tới việc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ ATVSV thông qua việc phối hợp với địa phương hoặc cơ quan, DN trên địa bàn tổ chức các đợt huấn luyện cũng như tham dự đầy đủ các lớp tập huấn ATVSLĐ do CĐ DKVN và DN tổ chức; đội ngũ ATVSV tại các DN tích cực hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt vai trò, gắn trách nhiệm của mình với công việc chuyên môn được phân công; các DN định kỳ hằng năm cần tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của mạng lưới ATVSV, tổ chức khen thưởng, động viên, ghi nhận những kết quả hoạt động, khích lệ tinh thần đội ngũ ATVSV, gắn trách nhiệm, quyền lợi với kết quả hoạt động.

Mặt khác, CĐ DKVN luôn đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng về bảo đảm ATVSLĐ. Công đoàn các cấp trong ngành Dầu khí thường xuyên phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức phát động phong trào thi đua ATVSLĐ, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”, qua đó thúc đẩy người sử dụng lao động và người lao động tham gia và thực hiện tốt ATVSLĐ

Toàn PVN có trên 4.000 ATVSV, là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, thực hiện các quy định trong công tác bảo đảm ATVSLĐ-PCCN, đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn, môi trường tại DN.


Đặc biệt, CĐ DKVN tập trung đẩy mạnh phát triển về số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV ở các cơ sở sản xuất; tổ chức tập huấn kiến thức chuyên sâu về an toàn cho ATVSV và trang bị kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới ATVSV.
Hằng năm, CĐ DKVN kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”, bảo đảm ATVSLĐ; đồng thời động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm ATVSLĐ.

CĐ DKVN cùng các cấp công đoàn trong PVN phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ-PCCN trong Tháng Công nhân vào tháng 5 hằng năm. Đây là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền hướng tới ATVSLĐ-PCCN của PVN. Các lễ phát động xây dựng chủ đề bám sát chủ đề hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các bộ, ngành, phù hợp với tình hình thực tiễn của PVN.
Các chủ đề phát động cũng chính là những thông điệp của PVN và CĐ DKVN gửi tới CBCNV-LĐ nhằm thúc đẩy các DN, người lao động dầu khí đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về ATVSLĐ-PCCN - an toàn giao thông, đặc biệt thiết thực là việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ, tai nạn giao thông.
Cụ thể, các cấp công đoàn chủ động tổ chức hoặc phối hợp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ; rà soát lại các kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp về ATVSLĐ; tổ chức thi tìm hiểu về ATVSLĐ, hội thi ATVSV giỏi các cấp; tổ chức tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về ATVSLĐ; tổ chức tư vấn, tập huấn, huấn luyện, khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
CĐ DKVN thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà CBCNV, người lao động bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, có hoàn cảnh khó khăn và suy giảm sức khỏe từ 31% trở lên. Đồng thời CĐ DKVN phối hợp với PVN lập đoàn kiểm tra định kỳ về công tác ATVSLĐ-PCCN tại các DN trên địa bàn tổ chức lễ phát động.
Cùng nhiều hoạt động thiết thực bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động, CĐ DKVN cùng công đoàn các cấp trong PVN chủ động phối hợp tổ chức Hội thi ATVSV giỏi hằng năm ở từng cấp phù hợp với điều kiện hoạt động của DN, nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người lao động dầu khí các văn bản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ATVSLĐ-PCCN. Hội thi có ý nghĩa quan trọng tạo thành một phong trào quần chúng có sức lan tỏa sâu rộng, tạo thành ngày hội văn hóa an toàn của các ATVSV, của người lao động toàn ngành Dầu khí, phát triển văn hóa an toàn gần hơn, thiết thực hơn, gắn với quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động, tạo ý thức tốt trong công tác ATVSLĐ-PCCN, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.
Có thể thấy rằng, song song với xây dựng chính sách về ATVSLĐ, các hoạt động thiết thực của CĐ DKVN góp phần vào sự bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động dầu khí, liên tục nâng cao nhận thức về văn hóa an toàn như là một trong những giá trị cốt lõi của người lao động dầu khí Việt Nam.

Một số kiến nghị của CĐ DKVN

Các tổ chức công đoàn các cấp trong PVN tiếp tục duy trì, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể về công tác ATVSLĐ-PCCN.
Tập trung đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, huấn luyện và tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATVSLĐ.
Người sử dụng lao động thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định, chế độ bảo hộ, huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác bảo hộ lao động.
Vì sức khỏe của mình và cộng đồng, người lao động dầu khí không ngừng nâng cao ý thức tự giác thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ-PCCN.
Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn về công tác ATVSLĐ-PCCN thực hiện quyết liệt hơn nữa. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các DN, cá nhân vi phạm.
Các cấp công đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
      


Theo PetroTimes