Ngành dầu khí: Sản xuất khí, điện, đạm đều vượt chỉ tiêu

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, 2 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất đề ra.

Cụ thể, khai thác dầu vượt 5% (trong đó khai thác dầu trong nước vượt 5,1%), khai thác khí vượt 9,7%, sản xuất đạm vượt 6,7%, sản xuất điện vượt 4,2%, xăng dầu vượt 7,2%. 

Do các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 2 tháng đề ra nên dù giá dầu thô 2 tháng đầu năm thấp hơn so mức giá kế hoạch, Tập đoàn vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính dự kiến (doanh thu vượt 8% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước vượt 2% kế hoạch).

Riêng về sản xuất xăng dầu, toàn Tập đoàn tháng 1 đạt 1,15 triệu tấn, vượt 9% kế hoạch tháng, ước tính tháng 2 đạt 1,02 triệu tấn, vượt 5,3% kế hoạch tháng; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 2,17 triệu tấn, vượt 7,2% kế hoạch 2 tháng và bằng 69,8% kế hoạch quý I (trong đó, từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 2 tháng ước đạt 1,03 triệu tấn, vượt 11% kế hoạch 2 tháng; từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ước đạt 1,06 triệu tấn, vượt 6,5% kế hoạch 2 tháng; từ PV Oil ước đạt 73,6 nghìn tấn, bằng 73% kế hoạch 2 tháng).


Theo Tinnhanhchungkhoan