Mã CK
 
TC
 
Khớp lệnh
 
Giá
 
KL
 
+/-
 
 
 
 
(Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)