Giới thiệuLĩnh vực hoạt động

- Quản lý và kinh doanh vận tải dầu thô, các sản phẩm dầu — khí, hóa chất và các hàng hóa khác;

- Quản lý, thuê và cho thuê tàu biển, phương tiện vận tải biển, tàu dịch vụ chuyên dụng;

- Dịch vụ kỹ thuật hàng hải dầu khí;

- Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt công trình dầu khí;

- Kinh doanh dịch vụ môi giới tàu biển, đại lý hàng hải và các dịch vụ hàng hải khác;

- Đào tạo và cung ứng thuyền viên;

- Dịch vụ sửa chữa, đóng mới tàu biển và các công trình dầu khí;

- Kinh doanh vận tải đường bộ và đường thủy nội địa;

- Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế;

- Dịch vụ cung ứng vật tư, trang thiết bị phục vụ cho ngành dầu khí và vận tải;

- Dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ thương mại và đầu tư tài chính.

- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: kho bãi và lưu giữ hàng hóa; đại lý làm thủ tục hải quan.

 


@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15009078
20