Giới thiệuCơ cấu tổ chức - Hội đồng Quản trị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông NGUYỄN XUÂN SƠN
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1959
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Dầu
» Chi tiết
Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông PHẠM VIỆT ANH
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 07/05/1971
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
» Chi tiết
Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông MAI THẾ TOÀN
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 02/07/1968
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ cơ khí
» Chi tiết
Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông LÊ MẠNH TUẤN
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 30/07/1968
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
» Chi tiết
Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông PHẠM ANH TUẤN
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1962
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị công
» Chi tiết
Ủy viên Hội đồng quản trị: Ông ĐÀO MẠNH TIẾN
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1961
Trình độ chuyên môn: Đại học an ninh
» Chi tiết
Ủy viên Hội đồng Quản trị: Ông NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1962
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa Vật lý
» Chi tiết

@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15009074
20