Giới thiệuCơ cấu tổ chức - Ban Tổng Giám đốc

Tổng giám đốc: Ông PHẠM VIỆT ANH
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 07/05/1971
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
» Chi tiết
Phó Tổng Giám đốc: Ông MAI THẾ TOÀN
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 02/07/1968
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ cơ khí
» Chi tiết
Phó Tổng Giám đốc: Ông NGUYỄN ĐÌNH THANH
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 25/10/1974
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kỹ thuật
» Chi tiết
Phó Tổng giám đốc: NGUYỄN LINH GIANG
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
» Chi tiết
Phó Tổng giám đốc: Ông NGUYỄN QUỐC THỊNH
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
» Chi tiết
Phó Tổng Giám đốc: Ông NGUYỄN DUYÊN HIẾU
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Doanh nghiệp - Kỹ sư Địa chất Dầu khí
» Chi tiết
Phó Tổng Giám đốc: Ông NGUYỄN VIẾT LONG
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1969
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp
» Chi tiết

@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15009072
21