Giới thiệuCơ cấu tổ chức - Ban Kiểm soát

Trưởng ban KS: Ông THÁI NGỌC LÂN
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 28/01/1958
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
» Chi tiết
Thành viên Ban Kiểm soát: Ông PHẠM VĂN HƯNG
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 06/04/1981
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Tài chính
» Chi tiết
Thành viên Ban kiểm soát: Ông NGUYỄN VĂN HÒA
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1969
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng
» Chi tiết

@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
13425216
36