Giới thiệuCơ cấu tổ chức - Ban Kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm soát: NGUYỄN THỊ KIM ANH
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 1974
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế
» Chi tiết
Thành viên Ban Kiểm soát: Ông PHẠM VĂN HƯNG
Quốc tịch: Việt Nam
Năm sinh: 06/04/1981
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Tài chính
» Chi tiết
Thành viên Ban Kiểm soát: Ông KIM KWANG HYUK
Quốc tịch: Korean
Năm sinh: 1964
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội Nhân văn
» Chi tiết

@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15009071
21