Giới thiệuTầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn

 

Hãng vận tải dầu khí, dịch vụ hàng hải lớn nhất Việt Nam, thương hiệu mạnh trong khu vực.

 

 

 

Sứ mệnh

 

Tham gia đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia; đáp ứng tốt nhất nhu cầu dịch vụ vận tải và hàng hải dầu khí; chăm lo đời sống CBCNV; đảm bảo quyền lợi cổ đông; đóng góp cho xã hội.

 

Phương châm hành động

 

TRÁCH NHIỆM - KỶ CƯƠNG

AN TOÀN - HIỆU QUẢ

CHUYÊN NGHIỆP - SÁNG TẠO

ĐOÀN KẾT - NHÂN ÁI

Giá trị cốt lõi

 

Trách nhiệm - Kỷ cương

Tôn trọng

Đổi mới

 


@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15008926
26