Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Công bố thông tin (12-12-2018)

Thực hiện quy định công bố, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố giao dịch của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ, cụ thể như sau:

 

» Chi tiết

Công bố thông tin (20-11-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin về công tác cán bộ như sau:

» Chi tiết

Công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2018 Công ty mẹ (25-10-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo Tài chính Quý III năm 2018 của Công ty Mẹ như sau:

 

» Chi tiết

Công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2018 hợp nhất (25-10-2018)

Thực hiện quy định công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018 như sau:

 

» Chi tiết

Công bố thông tin người có liên quan (04-10-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí công bố thông tin người có liên quan thành viên nội bộ Tổng công ty, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (02-10-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Công bố Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (02-10-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn: Duy trì chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên (01-10-2018)

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 8 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch những tháng cuối năm 2018.
 

» Chi tiết

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc tại hai dự án NMNĐ Sông Hậu 1 và Long Phú 1 (01-10-2018)

Ngày 24/09/2018, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn dẫn đầu đã đến làm việc tại Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, tỉnh Hậu Giang và Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1, tỉnh Sóc Trăng.

» Chi tiết

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (20-09-2018)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Trang:   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15009011
13