Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Công bố báo cáo quản trị năm 2017 (31-01-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo quản trị năm 2017 như sau:

» Chi tiết

Công bố báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2017 (30-01-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2017, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2017 (26-01-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2017, cụ thể như sau:

» Chi tiết

GIa hạn thời gian công bố báo cáo tài chính (18-01-2018)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo Tài chính cho PVTrans, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin (15-01-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố danh sách người nội bộ và những người có liên quan, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Công bố việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty (05-01-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc bổ nhiệm Kế tooán trưởng Tổng công ty, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin (21-12-2017)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố danh sách người nội bộ và những người có liên quan, cụ thể như sau:

» Chi tiết

PVTrans công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty (15-12-2017)

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - PVTRANS xin thông báo như sau:

Căn cứ vào Nghị quyết số 71/NQ-VTDK-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí ngày 15/12/2017, Tổng công ty xin thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PVTrans đối với bà Nguyễn Linh Giang.

» Chi tiết

Công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017 (27-10-2017)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2017 (20-10-2017)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố báo cáo Tài chính Công ty mẹ Quý III năm 2017 như sau:

» Chi tiết

Trang:   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
13425289
42