Tin tức - Sự kiện Tin cổ đông

Công bố thông tin người có liên quan (04-10-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí công bố thông tin người có liên quan thành viên nội bộ Tổng công ty, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (02-10-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Công bố Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (02-10-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn: Duy trì chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên (01-10-2018)

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 8 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch những tháng cuối năm 2018.
 

» Chi tiết

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc tại hai dự án NMNĐ Sông Hậu 1 và Long Phú 1 (01-10-2018)

Ngày 24/09/2018, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn dẫn đầu đã đến làm việc tại Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, tỉnh Hậu Giang và Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1, tỉnh Sóc Trăng.

» Chi tiết

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (20-09-2018)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Công bố thông tin người có liên quan (13-09-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin người có liên quan Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (11-09-2018)

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, cụ thể như sau:

» Chi tiết

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ của Công ty đại chúng (30-08-2018)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng như sau:

» Chi tiết

Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (29-08-2018)

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

» Chi tiết

Trang:   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
14353253
41