Dịch vụ của PVTRANSDịch vụ Logistics

Cùng với việc phát triển đội tàu vận tải, PVTrans đang đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống Căn cứ dịch vụ hàng hải Dầu khí nhằm phục vụ các hoạt động hậu cần cho đội tàu của PVTrans cũng như đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa của các khách hàng khác. 

Các dịch vụ hậu cần trên bờ PVTrans cung cấp bao gồm:

+ Dịch vụ cầu cảng bốc xếp hàng hóa, cho thuê văn phòng kho bãi;

+ Dịch vụ lai dắt, hỗ trợ tàu biển;

+ Dịch vụ cung ứng thực phẩm, nước ngọt, nhiên liệu và vật tư hàng hóa cho tàu biển;

+ Dịch vụ đại lý hàng hải;

+ Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng tàu;

+ Dịch vụ đào tạo và cung ứng thuyền viên.


 


@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15008997
27