Dịch vụ của PVTRANSCác dịch vụ khác

Bên cạnh các lĩnh vực hoạt động chính, PVTrans thực hiện việc cung cấp một số dịch vụ khác như sau:

+ Dịch vụ mua bán, cung ứng vật tư, thiết bị dầu khí và hàng hải;

+ Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển, vận tải containers;

+ Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ và đường thuỷ nội địa;

+ Dịch vụ taxi và vận tải hành khách;

+ Dịch vụ giao nhận hàng hóa và vận tải đa phương thức;

+ Dịch vụ kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính.

 

 


@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15009081
21