Dịch vụ của PVTRANSVận chuyển dầu sản phẩm

Vận tải sản phẩm dầu là một trong những loại hình dịch vụ chính của PVTrans. Hiện nay Tổng Công ty đang chuẩn bị tiếp nhận và quản lý các tàu vận tải sản phẩm dầu loại trung (Mid Range – MR) trọng tải từ 40.000 – 50.000 DWT để vận tải quốc tế cũng như các tàu sản phẩm trọng tải nhỏ hơn để phục vụ cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam và phân phối xăng dầu nội địa.

Với nguồn lực về khả năng quản lý và điều hành vận tải biển cũng như năng lực về tài chính, PVTrans đã và đang từng bước thực hiện mục tiêu chiến lược được PetroVietnam giao: đảm nhận việc vận chuyển phần lớn dầu sản phẩm cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam cũng như gia tăng thị phần vận tải sản phẩm dầu quốc tế.

Hiện nay, PVTrans đang hợp tác với nhiều đối tác, công ty có uy tín ở trong và ngoài nước để thành lập các công ty cùng sở hữu và quản lý đội tàu vận tải sản phẩm dầu.

 

 

 


@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15009004
21