Đơn vị thành viên

Công ty CP Vận tải Dầu khí Vũng Tàu


Chức năng chính:

- Dịch vụ vận tải và kinh doanh các sản phẩm dầu khí;

- Cung ứng dịch vụ hàng hải và hậu cần, sửa chữa tàu thuyền và công trình dầu khí;

- Thuê và cho thuê các tàu vận tải dầu khí, tàu dịch vụ dầu khí, các phương tiện vận tải đường bộ;

- Cung cấp vật tư, thiết bị dầu khí;

- Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu thuyền và các công trình dầu khí;

- Tuyển dụng, đào tạo nhân lực dầu khí, thuyền viên;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng công, nông, ngư nghiệp, đồ dùng gia đình và cá nhân;

- Đầu tư kinh doanh bất động sản, cho thuê cao ốc, văn phòng, nhà ở;

- Dịch vụ du lịch;

Địa chỉ: 186 đường Trương Công Định, P.3, Vũng Tàu

Điện thoại: + 84 64 3523 945 - Fax: + 84 64 3523 946

Email: pvtransvt@pvtrans.com


@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15008913
22