Đơn vị thành viên

Công ty CP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương


Chức năng chính:

- Kinh doanh vận tải dầu thô;
- Cho thuê phương tiện vận tải;
- Dịch vụ môi giới tàu biển, đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển, sửa chữa tàu biển.

 

 

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: + 84 8 38228546 / 38228547 - Fax: + 84 8 38228545
Website: http://pvtranspacific.com

Email: pacific@pvtrans.com

 

 

 

 

 

 

 


@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15008918
24