Đơn vị thành viên

Công ty CP Vận tải Xăng dầu Phương Nam


Chức năng chính:

- Kinh doanh vận tải xăng dầu bằng đường biển;

- Đại lý kinh doanh xăng dầu;

- Đại lý hàng hải;

- Dịch vụ môi giới, cung ứng, sửa chữa tàu biển;

- Cho thuê phương tiện vận tải.Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: + 84 8 39435130 - Fax: + 84 8 39435129

Email: pvtpetro@pvtrans.com

 


@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15008921
26