Đơn vị thành viên

Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long

Chức năng chính:

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành;

- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;

- Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu;

- Buôn bán kim loại và quặng kim loại;

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động;

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu;

- Cho thuê xe có động cơ;

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;

- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống;

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;

- Bán buôn thực thẩm;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

- Quảng cáo, Hoạt động thiết kế chuyên dụng.


Website Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long: http://www.pct.com.vn

 

 

Địa chỉ: Phò​ng 01, Tầng 8 - Cao ố​c The Everrich, 968 đ​ư​ờ​ng 3/2, P.15, Q.11, Tp.HCM.

 

 

Điện thoại: +84 8 62582330/1 - Fax: +84 8 62582334

Email: vantaidaukhicl@cgt.com.vn
 


@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15008925
26