Đơn vị thành viên

Công ty CP Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi

 

Chức năng chính:

- Kinh doanh dịch vụ môi giới tàu biển, đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển, dịch vụ sửa chữa tàu biển và dịch vụ hàng hải khác.

- Dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa.

- Kinh doanh vận tải hàng hải bằng ô tô, đường thủy.

- Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

- Dịch vụ quản lý bất động sản.

- Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng, dầu khí.

- Dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

- Dịch vụ sửa chữa, đóng mới tàu biển và các công trình dầu khí, phá dỡ tàu cũ.

Địa chỉ: E1 Tôn Đức Thắng, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại : + 055.3814781 - Fax: + 055.3814782

Email: pvtqn@pvtrans.com


@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
13425232
37