Đơn vị thành viên

Chi nhánh Tổng công ty - Công ty Dịch vụ hàng hải Dầu khí


Chức năng chính:

- Dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

- Bảo dưỡng, sửa chữa lắp đặt công trình ngầm dầu khí.

- Thuê và cho thuê tàu biển.

- Mua bán vật tư, trang thiết bị phục vụ cho ngành dầu khí và vận tải.

- Dịch vụ sửa chữa, đóng mới tàu biển và công trình dầu khí.

- Dịch vụ đại lý hàng hải.

Địa chỉ: Phòng 310, Lầu 3, Tòa nhà Petro Tower, 8 Hoàng Diệu, phường 1, Tp.Vũng Tàu

Điện thoại: + 064. 3576669 - Fax: + 064. 3576667

Email: pvtransofs@pvtrans.com


@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15008944
23