Đơn vị thành viên

Chi nhánh Tổng công ty - Công ty Dịch vụ quản lý Tàu

Chức năng chính:

- Dịch vụ Quản lý tàu biển

- Dịch vụ Cung ứng, quản lý nguồn lao động

  + Cung ứng thuyền viên cho các tàu vận tải dầu khí

  + Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

                  - Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải

                  - Kinh doanh thiết bị, vật tư ngành vận tải

Địa chỉ: Tầng lửng, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 38 228 339 - Fax: (08) 38 228 566

​Website: http://psm.com.vn

Email: psm@pvtrans.com


@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15008947
22