Đơn vị thành viên

Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt

Chức năng chính:
 
- Dịch vụ vận tải
- Dịch vụ quản lý tàu biển.
- Dịch vụ Đại lý tàu biển.
- Dịch vụ kinh doanh - thương mại.

 

 

Địa chỉ: Văn phòng 151 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đakao – Quận 1 – Tp. HồChí Minh

Điện thoại:  84.8.22251001 – 22251002 - 22251003

Fax:  84.8.22251004

Website: http://nv-trans.com.vn/

 


@2009 bản quyền thuộc vể TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ PVTRANS
15008953
21